Gotowy plac składowy na kręgi.

Gotowy plac składowy na kręgi.

Gotowy przejazd kolejowy dla pojazdów ciężkich w tym dla wózka specjalnego o DMC=80 ton.

Gotowy plac składowy na kręgi.

Gotowy plac składowy na kręgi wraz z nową bocznicą kolejową.

Przygotowywanie terenu.

Przygotowywanie terenu.

Wycinka drzew na terenie placu

Wycinka drzew na terenie placu

Wycinka drzew na terenie placu