2022-04-26 o godzinie 10:47:40, Autor: Piotr

 

Z końcem lutego 2022 sfinalizowaliśmy budowę Inwestycji na zlecenie HUTY ŁABĘDY S.A.

Inwestycja polegała na utworzeniu projektu zamiennego oraz dodatkowego projektu budowlanego na budowę placu składowego dla kręgów stalowych, wykonaniu bocznicy kolejowej podłączonej do istniejącej infrastruktury kolejowej oraz zbudowaniu drogi i placu manewrowego zdolnej wytrzymać obciążenia pojazdu specjalnego przewożącego stalowe kręgi, gdzie obciążenie może dochodzić do 80 ton na jedną oś. Inwestycja przebiegła w sposób planowany i została zrealizowana w terminie. Odbiory zakończyły się przekazaniem placu dla Inwestora.