2021-03-08 o godzinie 13:22:25, Autor: Piotr

Z dniem 25.02.2021 została podpisana umowa między Zarządami reprezentującymi HUTĘ ŁABĘDY S.A. oraz ENERGO-BUD Sp. z o.o. na budowę placu składowego blach w kręgach na terenie HUTY ŁABĘDY S.A. Projekt jest o tyle ciekawy gdyż łączy w sobie prace budowlane z różnych zakresów specjalizacji, ale dodatkowo wykonywane zostaną prace kolejowe w ramach budowy bocznicy kolejowej na potrzeby rozładunku kręgów dostarczanych taborem kolejowym.

Przedsiębiorstwo ENERGO-BUD Sp. z o.o. zostało wyłonionione jako zwycięzca postępowania przetargowego oraz spełniło wszystkie wymagania prawne wynikające z SIWZ. W wyniku tego staliśmy się Generalnym Wykonawcą dla tego projektu. Prace przewidziane są na 12 miesięcy.

Jest to już drugi projekt realizowany dla tego klienta przez firmę ENERGO-BUD Sp. z o.o.