Wycinka drzew na terenie placu
Obszar placu przed wycinką w sezonie zimowym.

Wycinka drzew na terenie placu

Wycinka drzew na terenie placu

Niwelacja terenu

Niwelacja terenu