Wycinka drzew na terenie placu
Dostawa ciężkiego sprzętu

Obszar placu przed wycinką w sezonie zimowym.